neaguti

Štandardy SKCHŠ

SKCHŠ používa výstavné štandardy Českého křeččího klubu

prevzaté z www.skchs.webnode.sk

NEAGUTI SFARBENIE  
 
        
ČIERNA (BLACK) aa BHA  
  VRCHNÁ SRSŤ Čierna  
PODSADA Modrá/čierna  
SRSŤ NA BRUCHU Čierna  
POLMESIACE Chýba  
TICKING  Chýba  
HRUDNÝ PRÚŽOK Chýba  
LÍCNE PRÚŽKY Chýba  
FARBA OČÍ Čierna  
FARBA UŠÍ Tmavo šedá, takmer čierna  
   
       
       
KRÉMOVÁ S ČIERNYMI OČAMI (BLACK EYED CREAM) ee BHA  
  VRCHNÁ SRSŤ Tmavá bohato pieskovo krémová až ku korienkom   
PODSADA Tmavá bohato pieskovo krémová  
SRSŤ NA BRUCHU Tmavá bohato pieskovo krémová   
POLMESIACE Chýba  
TICKING  Chýba  
HRUDNÝ PRÚŽOK Chýba  
LÍCNE PRÚŽKY Chýba  
FARBA OČÍ Čierna  
FARBA UŠÍ Tmavo šedá, takmer čierna  
   
       
       
TMAVOUCHÝ ALBÍN (DARK EARED WHITE) cdcd BHA  
  VRCHNÁ SRSŤ Biela až ku korienkom   
PODSADA Biela  
SRSŤ NA BRUCHU Biela  
POLMESIACE Chýba  
TICKING  Chýba  
HRUDNÝ PRÚŽOK Chýba  
LÍCNE PRÚŽKY Chýba  
FARBA OČÍ Červená  
FARBA UŠÍ Veľmi tmavo šedá, takmer čierna  
   
       
       
ALBÍN S TELOVO ZAFARBENÝMI UŠAMI (FLESH EARED WHITE) cdcdpp BHA  
  VRCHNÁ SRSŤ Biela až ku korienkom   
PODSADA Biela  
SRSŤ NA BRUCHU Biela  
POLMRSIACE Chýba  
TICKING  Chýba  
HRUDNÝ PRÚŽOK Chýba  
LÍCNE PRÚŽKY Chýba  
FARBA OČÍ Červená  
FARBA UŠÍ Telová  
   
       
       
ČOKOLÁDOVÁ (CHOCOLATE) aabb BHA  
  VRCHNÁ SRSŤ Tmavá čokoládová hnedá   
PODSADA Tmavá čokoládová hnedá  
SRSŤ NA BRUCHU Tmavá čokoládová hnedá   
POLMESIACE Chýba  
TICKING  Chýba  
HRUDNÝ PRÚŽOK Chýba  
LÍCNE PRÚŽKY Chýba  
FARBA OČÍ Veľmi tmavo hnedá, takmer čierna  
FARBA UŠÍ Veľmi tmavá našedelá hnedá  
   
       
       
HOLUBIA ŠEDÁ (DOVE) aapp CHA  
  VRCHNÁ SRSŤ Pastelová nahnedlá holubia šedá  
PODSADA Pastelová nahnedlá holubia šedá  
SRSŤ NA BRUCHU Pastelová nahnedlá holubia šedá  
POLMESIACE Chýba  
TICKING  Chýba  
HRUDNÝ PRÚŽOK Chýba  
LÍCNE PRÚŽKY Chýba  
FARBA OČÍ Vínovo červená  
FARBA UŠÍ Šedavo hnedá  
Poznámka: farba očí sa mení, s vekom tmavne až do granátovej - nepenalizovať  
       
       
ŠAMPAŇ (CHAMPAGNE) aabbpp SHF  
  VRCHNÁ SRSŤ Béžová   
PODSADA Bledá béžová  
SRSŤ NA BRUCHU Bledá béžová   
POLMESIACE Chýba  
TICKING  Chýba  
HRUDNÝ PRÚŽOK Chýba  
LÍCNE PRÚŽKY Chýba  
FARBA OČÍ Vínovo červená  
FARBA UŠÍ Svetlá nahnedlá šedá  
Poznámka: farba očí sa mení, s vekom tmavne až do granátovej - nepenalizovať  
       
       
ČIERNO ŽLTÁ (YELLOW BLACK) aaToY/aaToTo CHA  
  VRCHNÁ SRSŤ Sýta temne žltá s ťažkým čiernym tickinger po celom tele i v tvári  
PODSADA Smotanová slonovinová  
SRSŤ NA BRUCHU Slonovinová  
POLMESIACE Chýba  
TICKING  Ťažké, až dymovo čierne tónovanie po celom tele  
HRUDNÝ PRÚŽOK Chýba  
LÍCNE PRÚŽKY Chýba  
FARBA OČÍ Čierna  
FARBA UŠÍ Tmavo šedá  
   
       
       
ŠEDÁ ČIERNA (DINGY BLACK) aaSg_ ČKK  
  VRCHNÁ SRSŤ Šedo čierna  
PODSADA Tmavo šedá  
SRSŤ NA BRUCHU Tmavo šedá  
POLMESIACE Chýba  
TICKING  Chýba  
HRUDNÝ PRÚŽOK Chýba  
LÍCNE PRÚŽKY Chýba  
FARBA OČÍ Čierna  
FARBA UŠÍ Tmavo šedá, takmer čierna  
   
       
       
KRÉMOVÁ SO SVETLÝMI UŠAMI (PALE EARED CREAM) bbee SHF  
  VRCHNÁ SRSŤ Tmavá krémová   
PODSADA Tmavá krémová  
SRSŤ NA BRUCHU Tmavá krémová   
POLMESIACE Chýba  
TICKING  Chýba  
HRUDNÝ PRÚŽOK Chýba  
LÍCNE PRÚŽKY Chýba  
FARBA OČÍ Hnedá, vyzerá ako čierna  
FARBA UŠÍ Hnedá  
   
       
       
KRÉMOVÁ S ČERVENÝMI OČAMI (RED EYED CREAM) eepp BHA  
  VRCHNÁ SRSŤ Tmavá bohato naružovelá krémová až ku korienkom   
PODSADA Tmavá bohato naružovelá krémová  
SRSŤ NA BRUCHU Tmavá bohato naružovelá krémová   
POLMESIACE Chýba  
TICKING  Chýba  
HRUDNÝ PRÚŽOK Chýba  
LÍCNE PRÚŽKY Chýba  
FARBA OČÍ Vínovo červená  
FARBA UŠÍ Broskyňovo šedá  
Poznámka: farba očí sa mení, s vekom tmavne až do granátovej – nepenalizovať.   
       
       
SLONOVINOVÁ S ČIERNYMI OČAMI (BLACK EYED IVORY) dgdgee/eeLglg/eeSgsg  BHA  
  VRCHNÁ SRSŤ Bledá našedelá krémová až ku korienkom   
PODSADA Pastelová bledá našedelá krémová  
SRSŤ NA BRUCHU Pastelová bledá našedelá krémová   
POLMESIACE Chýba  
TICKING  Chýba  
HRUDNÝ PRÚŽOK Chýba  
LÍCNE PRÚŽKY Chýba  
FARBA OČÍ Čierna  
FARBA UŠÍ Tmavo šedá, takmer čierna   
   
       
       
SLONOVINOVÁ S ČERVENÝMI OČAMI (RED EYED IVORY) dgdgeepp/eeLglgpp/eeppSgsg  BHA  
  VRCHNÁ SRSŤ Pastelová bledá našedelá krémová až ku korienkom   
PODSADA Pastelová bledá našedelá krémová  
SRSŤ NA BRUCHU Pastelová bledá našedelá krémová   
POLMESIACE Chýba  
TICKING  Chýba  
HRUDNÝ PRÚŽOK Chýba  
LÍCNE PRÚŽKY Chýba  
FARBA OČÍ Granátová  
FARBA UŠÍ Svetlá narúžovelá šedá   
Poznámka: farba očí sa mení, s vekom tmavne až do granátovej – nepenalizovať  
       
       
BIELA S ČIERNYMI OČAMI (BLACK EYED WHITE) eeSgSg BHA  
  VRCHNÁ SRSŤ Biela až ku korienkom   
PODSADA Biela  
SRSŤ NA BRUCHU Biela  
POLMESIACE Chýba  
TICKING  Chýba  
HRUDNÝ PRÚŽOK Chýba  
LÍCNE PRÚŽKY Chýba  
FARBA OČÍ Čierna  
FARBA UŠÍ Tmavo šedá   
   
       
       
SOBOLIA (SABLE) eeU_ BHA  
  VRCHNÁ SRSŤ Čierna   
PODSADA Krémovo slonovinová  
SRSŤ NA BRUCHU Čierna  
POLMESIACE Chýba  
TICKING  Chýba  
HRUDNÝ PRÚŽOK Chýba  
LÍCNE PRÚŽKY Chýba  
FARBA OČÍ Čierna - krúžky okolo očí vo farbe krémovo slonovinovej  
FARBA UŠÍ Tmavo šedá, takmer čierna  
   
       
       
ČOKOLÁDOVÁ SOBOLIA (CHOCOLATE SABLE) bbeeU_ ČKK  
  VRCHNÁ SRSŤ Svetlo hnedá   
PODSADA Nahnedlá krémová  
SRSŤ NA BRUCHU Svetlo hnedá   
POLMESIACE Chýba  
TICKING  Chýba  
HRUDNÝ PRÚŽOK Chýba  
LÍCNE PRÚŽKY Chýba  
FARBA OČÍ Hnedá, vyzerá ako čierna - krúžky okolo očí vo farbe nahnedlej krémovej  
FARBA UŠÍ Našedelá svetlo hnedá   
   
       
       
MINK (MINK) eeppU_ ČKK  
  VRCHNÁ SRSŤ Naoranžovelá krémová   
PODSADA Krémová  
SRSŤ NA BRUCHU Naoranžovelá krémová   
POLMESIACE Chýba  
TICKING  Chýba  
HRUDNÝ PRÚŽOK Chýba  
LÍCNE PRÚŽKY Chýba  
FARBA OČÍ Vínovo červená - krúžky okolo očí vo farbe krémovej  
FARBA UŠÍ Narúžovelá šedá  
Poznámka: farba očí sa mení, s vekom tmavne až do granátovej - nepenalizovať  
       
       
MEDENÁ (COPPER) bbeeppU_ BHA  
  VRCHNÁ SRSŤ Bohatá medená až ku korienkom   
PODSADA Bohatá medená  
SRSŤ NA BRUCHU Bohatá medená   
POLMESIACE Chýba  
TICKING  Chýba  
HRUDNÝ PRÚŽOK Chýba  
LÍCNE PRÚŽKY Chýba  
FARBA OČÍ Granátová  
FARBA UŠÍ Svetlá nahnedlá šedá  
Poznámka: farba očí sa mení, s vekom tmavne až do granátovej - nepenalizovať  
       
       
TMAVO ŠEDÁ SOBOLIA (DARK GREY SABLE) dgdgeeU_ ČKK  
  VRCHNÁ SRSŤ Veľmi tmavá šedá   
PODSADA Svetlo šedá  
SRSŤ NA BRUCHU Veľmi tmavá šedá   
POLMESIACE Chýba  
TICKING  Chýba  
HRUDNÝ PRÚŽOK Chýba  
LÍCNE PRÚŽKY Chýba  
FARBA OČÍ Čierna - krúžky okolo očí vo farbe svetlo šedej  
FARBA UŠÍ Tmavo šedá   
   
       
       
SVETLO ŠEDÁ SOBOLIA (LIGHT GREY SABLE) eeLglgU_ ČKK  
  VRCHNÁ SRSŤ Tmavo šedá   
PODSADA Svetlo šedá  
SRSŤ NA BRUCHU Tmavo šedá   
POLMESIACE Chýba  
TICKING  Chýba  
HRUDNÝ PRÚŽOK Chýba  
LÍCNE PRÚŽKY Chýba  
FARBA OČÍ Čierna - krúžky okolo očí vo farbe svetlo šedej  
FARBA UŠÍ Tmavo šedá   
   
       
       
HET. STRIEBORNÁ SOBOLIA (HET. SILVER GREY SABLE) eeSgsgU_ ČKK  
  VRCHNÁ SRSŤ Tmavo šedá   
PODSADA Strieborná šedá  
SRSŤ NA BRUCHU Tmavo šedá   
POLMESIACE Chýba  
TICKING  Chýba  
HRUDNÝ PRÚŽOK Chýba  
LÍCNE PRÚŽKY Chýba  
FARBA OČÍ Čierna - krúžky okolo očí vo farbe strieborno šedej  
FARBA UŠÍ Tmavo šedá   
   
       
       
STRIEBORNÁ SOBOLIA (SILVER GREY SABLE) eeSgSgU_ ČKK  
  VRCHNÁ SRSŤ Svetlá striebristo šedá   
PODSADA Strieborná  
SRSŤ NA BRUCHU Svetlá striebristo šedá   
POLMESIACE Chýba  
TICKING  Chýba  
HRUDNÝ PRÚŽOK Chýba  
LÍCNE PRÚŽKY Chýba  
FARBA OČÍ Čierna - krúžky okolo očí vo farbe striebornej  
FARBA UŠÍ Stredne šedá   
   
       
       
MODRÝ MINK (BLUE MINK) dgdgeeppU_ ČKK  
  VRCHNÁ SRSŤ Namodralá krémovo hnedá   
PODSADA Svetlá krémovo hnedá  
SRSŤ NA BRUCHU Namodralá krémovo hnedá   
POLMESIACE Chýba  
TICKING  Chýba  
HRUDNÝ PRÚŽOK Chýba  
LÍCNE PRÚŽKY Chýba  
FARBA OČÍ Vínovo červená - krúžky okolo očí vo farbe svetlej krémovo hnedej  
FARBA UŠÍ Naružovelá svetlo šedá   
Poznámka: farba očí sa mení, s vekom tmavne až do granátovej – nepenalizovať.